Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD/CAE

Materiały do zajęć:

Zajęcia Temat Instrukcja Modele
1 Zajęcia wprowadzające - mechanizm korbowo-suwakowy Lab 1 modele lab 1
2 Czworobok
Schematy mechanizmów
Lab 2.1
Lab 2.2
modele lab 2
3 Mechanizm krzywkowy
Masa drgająca
Lab 3.1
Lab 3.2
modele lab 3
4 Przekładnia planetarna
Mechanizm różnicowy
Mechanizm jarzmowy
Lab 4.1
Lab 4.2
Lab 4.3
modele lab 4
modele lab 4- zestaw II
5 Kolokwium I - kinematyka
6 Modelowanie dynamiczne przekładni Lab 5 przekładnia I
przekładnia II
7 Regulator odśrodkowy, mechanizm wychwytu Lab 6/1
Lab 6/2
regulator odsrodkowy
wychwyt
8 Kultywator, mechanizm korbowy - instrukcje warunkowe Lab 7.1
Lab 7.2
modele lab.7
9 Układ roboczy koparki Lab 8
modele lab.8
10 Absorber energii Lab 9
modele lab.9
11 Kinematyka i dynamika w MES Lab 10
Lab 10alt
modele lab.10
modele lab.10alt
12 Tematy zadań Zadania

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie