Studia podyplomowe "Transport w górnictwie"

W listopadzie 2015 rusza kolejna II edycja Studiów Podyplomowych AGH "Transport w górnictwie". Celem dwusemestralnych studiów jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy z zakresu maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym surowców mineralnych. Studia są przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii, obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie.
Wykładowcami Studiów są pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Więcej informacji na temat studiów można uzyskać na stronie internetowej AGH i Katedry.

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie