Studia podyplomowe

Transport w górnictwie

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu podstaw górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn do mechanicznego urabiania, ładowania i zwałowania, a przede wszystkim - maszyn i urządzeń transportu ciągłego oraz cyklicznego (w tym także transportu linowego) i ich napędów. Program realizowany w ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych zapewnia uzyskanie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie oraz informacji o tendencjach i kierunkach ich rozwoju.

Maszyny i Urządzenia Górnictwa Podziemnego

Studia podyplomowe w zakresie budowy, eksploatacji, doboru i podstaw projektowania maszyn oraz urządzeń górnictwa podziemnego - MiUGP

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie