Działalność naukowo-badawcza

Szeroki zakres działalności naukowej i badawczej prowadzonej w Katedrze wynika z ukształtowanej struktury jednostki, której rozwój był związany z dynamicznie rozwijającym się przemysłem górniczym naszego kraju. Ceniona kadra to atut naszej Katedry. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki badań prowadzonych przez naszych naukowców znajdują zastosowanie w postaci szeregu wdrożeń w zakładach przemysłowych. Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry jest realizowana w ramach prac statutowych i własnych, jak również w ramach projektów badawczych, celowych, rozwojowych, Inicjatywy Technologicznej i zamawianych oraz w bezpośredniej współpracy z przemysłem.
W ostatnich 5 latach w Katedrze zrealizowano lub jest nadal realizowanych 8 projektów badawczych, 12 projektów celowych, 3 projekty rozwojowe, 2 projekty w ramach „Inicjatywy technologicznej I”. Projekty te finansowane były lub są przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Naczelną Organizację Techniczną oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym czasie zrealizowano także ponad 60-prac zleconych z przemysłu.
Tematyka tych prac obejmuje cztery zasadnicze grupy: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego, górnictwa odkrywkowego, urządzenia do przeróbki surowców mineralnych i urządzenia transportowe w zakładach przemysłowych. W ich wyniku powstało ponad 70 publikacji w renomowanych krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. Efekty prac były także referaty przedstawiane przez pracowników Katedry na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Niezwykle istotnym jest to, że w większości przypadków wynikiem prac projektowych było uzyskanie ponad 20 patentów RP oraz kilkunastu rozwiązań typu know-how. W kilku przypadkach na uzyskane patenty zakłady przemysłowe zakupiły licencje. Jak już wspomniano większość zrealizowanych projektów zakończyła się praktycznym wdrożeniem ich wyników.
Do najciekawszych prac zrealizowanych w Katedrze w ostatnich latach należą między innymi:

 • Zautomatyzowana maszyna wiercąco-kotwiąca do eksploatacji rud miedzi w rejonie Głogów Głęboki. Projekt KMGPiT wspólnie z Mine Master Sp. z o. o.

 • Rys. 1. Zautomatyzowana maszyna wiercąco-kotwiąca do eksploatacji rud miedzi w rejonie Głogów Głęboki

 • Głowica nowej generacji z narzędziami dyskowymi. Projekt KMGPiT wspólnie z Remag S.A., Famur S.A.

 • Rys. 2. Głowica nowej generacji z narzędziami dyskowymi

 • Konstrukcja i badania prototypu kompaktowej lekkiej wiertnicy DB 420. Projekt KMGPiT wspólnie z Mine Master Sp. z o. o.

 • Rys. 3. Konstrukcja i badania prototypu kompaktowej lekkiej wiertnicy DB 420

 • Opracowanie bezobsługowej technologii kontroli stanu betonowych obudów szybowych. Projekt KMGPiT wspólnie z Mine Master Sp. z o. o.

 • Rys. 4. Opracowanie bezobsługowej technologii kontroli stanu betonowych obudów szybowych

 • Pomiar rzeczywistej siły w linach układu napinania. Badania KMGPiT wspólnie z KWB Bełchatów.

 • Rys. 5. Pomiar rzeczywistej siły w linach układu napinania

 • Opracowanie koncepcyjnego projektu systemu odstawy urobku z poz. 1290 na poz.700. Projekt KMGPiT wspólnie z KWK Budryk.

 • Rys. 6. Opracowanie koncepcyjnego projektu systemu odstawy urobku z poz. 1290 na poz.700

 • Projekt odstawy urobku upadową odstawczo- transportową z poziomu 400 m na powierzchnię. Projekt KMGPiT wspólnie z KWK Marcel.

 • Rys. 7. Projekt odstawy urobku upadową odstawczo- transportową z poziomu 400m na powierzchnię

 • Klimatyzacja grupowa 1 MW. Projekt KMGPiT wspólnie z Eurotech Sp. z o. o.

 • Rys. 8. Klimatyzacja grupowa 1 MW

 • Górniczy zespół urabiający do frezowania spągów, z wymiennym osprzętem do ładowania urobku, wykonane we współpracy z firmą VACAT z Rybnika oraz typoszereg ergonomicznych i bezpiecznych w obsłudze zamków typu KW dla stojaków ciernych typu SV wykonanych wspólnie z firmą EMATECH z Mysłowic.

 • Rys. 9. Nowe rozwiązania maszyn dla górnictwa węgla kamiennego:
  a) górniczy zespół urabiająco-ładujący, b) zamek typu KW dla stojaków ciernych typu SV

  Pracownicy Katedry od wielu lat ściśle współpracują z wyższymi uczelniami w Europie i na świecie. Są to między innymi Uniwersytet w Miśkolcu (Węgry), Uniwersytet Techniczny we Freibergu i Hannowerze (Niemcy), Uniwersytet w Petrośani (Rumunia), Uniwersytet w Kalkucie (Indie) oraz Uniwersytet Rolla w Missouri (USA). Poza wymianą doświadczeń, wygłaszaniem wykładów i referatów, owocem tej współpracy są wspólne publikacje w czasopismach naukowych oraz książki o tematyce górniczej.
  Pracownicy Katedry są członkami licznych Komitetów i Rad Naukowych oraz Stowarzyszeń Technicznych, między innymi Sekcji Mechanizacji Górnictwa przy Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, ITG KOMAG w Gliwicach, Polskim Towarzystwie Symulacji Komputerowej, w wydawnictwach „Maszyny Górnicze”, „Mechanics and Control”, „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, itp.

  funia europejska

  Linki
  Języki
  Logowanie