Najważniejsze publikacje

Najważniejsze publikacje pracowników katedry (czasopisma z LF):

Maszyny i technologie górnictwa podziemnego

Maszyny i technologie górnictwa odkrywkowego

Transport przenośnikowy

Maszyny i technologie przeróbcze

 • Feliks J.Granulation of dolomite and limestone in the vibratory granulator - Granulowanie dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym
  Przemysł Chemiczny 2015 t. 94 nr 5, s. 771–773

 • Sidor J., Feliks J.Vibratory granulators - Granulatory wibracyjne
  Przemysł Chemiczny 2015 t. 94 nr 5, s. 767–770.

 • SIDOR J. Mechanical devices used for production of metallic, ceramic-metallic alloys or nano-materials — Urządzenia mechaniczne w technologiach wytwarzania stopów i nanomateriałów metalicznych oraz metaloceramicznych
  Archives of Metallurgy and Materials 2007, vol. 52 is. 3 s 407-414

 • MICHALCZYK J.,CIEPLOK G., SIDOR J.Numerical simulation model of the rotary-vibrational mill working process — Cyfrowy model symulacyjny procesu roboczego młyna obrotowo-wibracyjnego
  Archives of Metallurgy and Materials 2010, vol. 55 is. 5 s 343-353

 • SIDOR J. Possible use of the vibration jaw crusher for process of preparing the recycling & utilization of ceramic waste products
  Polish Journal of Environmental Studies 2007, vol. 16 no.38 s 451-454

 • SIDOR J. Preliminary investigations of industrial line of mechanical processing of ceramic wastes for recycling
  Polish Journal of Environmental Studies 2008, vol. 17 no. 3A s.507-510

 • SIDOR J. Wstępne badania bardzo drobnego mielenia tlenku chromu w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań — Preliminary tests fine miling chromic oxide in vibration mill of lower vibration frequency
  Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Chemical and Process Engineering 2001, t. 22 z. 3E s.1255-1260

 • BANASZEWSKI T.,FILIPOWICZ A.,FELIKS J. Dobór parametrów drgań dla grudkownika wibracyjnego — The determination of vibration parameters for vibratory cluster-producing device
  Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 839. Inżynieria Chemiczna i Procesowa 2000, z 28 s 17-26

 • FELIKS J. Grudkowanie wibracyjne w porównaniu z klasycznymi sposobami grudkowania — The vibratory pelleting in comparing with a classical ways of pelleting
  Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering 2006, nr 972 z 29 s. 31-40

 • FELIKS J., MITURA A., MARCINIAK-KOWALSKA J. Analysis of possibilities of application of vibratory cluster-producing device to alternative fuel production
  Polish Journal of Environmental Studies 2013, vol. 22 no 6A s. 12-17

 • FELIKS J. Performance tests of waste coal sludge granulation
  Polish Journal of Environmental Studies 2012, vol. 21 no. 5A s. 69-72

Automatyka i Przetwarzanie sygnałów

 • NAWROCKA A.,KOT A.,NAWROCKI M. Biomedical signal identification and analysis
  Journal of Vibroengineering 2012, vol 14 is. 2 s546-552

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie