Skład osobowy

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
profesor paw. B-2; parter; pok. 16

617-23-12,

e-mail: krauze@agh.edu.pl

Dziekan WIMiR:
prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
profesor paw. B-2; parter; pokój 8

617-36-81,

e-mail: akaluki@agh.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Kozak samodzielny referent administracyjny paw. B-2; parter; p. 16

617-30-51,

e-mail: kmg@agh.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Kotwica adiunkt paw. B-2; parter; pok. 18

617-30-71,

e-mail: kotwica@agh.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Kulinowski adiunkt paw. B-2; parter; pok. 6

617-30-92

e-mail: piotr.kulinowski@agh.edu.pl

dr inż. Jacek Feliks adiunkt paw. B-2; parter; p.4

617-30-73,

e-mail: feliks@agh.edu.pl

dr inż. Piotr Gospodarczyk adiunkt paw. B-2; parter; pok. 18

617-30-71,

e-mail: piogos@agh.edu.pl

dr inż. Marcin Nawrocki adiunkt paw. B-2; pok. 3b,

617-30-70,

e-mail: marcin.nawrocki@agh.edu.pl

dr inż. Grzegorz Stopka adiunkt paw. B-2; parter; pok. 13

617-20-28,

e-mail: stopka@agh.edu.pl

dr inż. Krzysztof Władzielczyk adiunkt paw. B-2; parter; pok.14

617-23-11
dr inż. Piotr Kipczak adiunkt paw. B-2; parter; pok. 14

617-23-11,

e-mail: kipczak@agh.edu.pl

dr inż. Piotr Kasza adiunkt paw. B-2; parter; pok. 6A

617-30-74

e-mail: piotr.kasza@agh.edu.pl

dr inż. Jacek Zarzycki adiunkt paw. B-2; parter; pok. 6A

617-30-74

e-mail: zarzycki@agh.edu.pl

dr inż. Tomasz Wydro adiunkt paw. B-2; p. 7

617-30-81

e-mail: wydro@agh.edu.pl

dr inż. Łukasz Bołoz adiunkt paw. B-2; parter; p.7

617-30-81

e-mail: boloz@agh.edu.pl

dr inż. Paweł Tomach adiunkt paw. B-2; parter; p.4

617-30-73

e-mail: tomach@agh.edu.pl

dr inż. Marcin Mazur asystent paw. B-2; p.13

617-20-28,

e-mail: marcin.mazur@agh.edu.pl

mgr inż. Paweł Mendyka asystent paw. B-2; hala maszyn; pokój HB 25A

617-30-72,

e-mail: mendyka@agh.edu.pl

mgr inż. Kamil Mucha asystent paw. B-2; hala maszyn; pokój HB 25A

617-30-72,

e-mail: kamil.mucha@agh.edu.pl

dr hab. inż. Janusz Reś emerytowany prof. AGH paw. B-2; parter; pok. 3b

617-30-70,

e-mail: res@imir.agh.edu.pl

dr hab. inż. Kazimierz Furmanik emerytowany prof. AGH paw. B-2; parter; pok. 3a

617-30-93,

e-mail: fukaz@.agh.edu.pl

dr hab. inż. Jan Sidor emerytowany prof. AGH paw. B-2; parter; pok. 3a

617-30-93,

e-mail: jsidor@agh.edu.pl

dr inż. Jan Marianowski emerytowany adiunkt e-mail: janmar@agh.edu.pl
mgr inż. Paweł Piekaj doktorant paw. B-2; hala maszyn; pokój HB 25A

617-30-72,

e-mail: pawel.piekaj@agh.edu.pl

p. Wiesław Gawlik st. technik paw. B-2; parter; hala maszyn

617-30-82
p. Stefan Gądek st. technik paw. B-2; parter; hala maszyn

617-30-82
p. Józef Patalita starszy specjalista paw. B-2; parter; pok. 16

617-31-44

e mail : patalita@agh.edu.pl

p. Bogusław Wilewski st. technik paw. B-2; I p; hala maszyn

617-30-83,

e-mail: bo_wi@uci.agh.edu.pl

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie