Informacje o katedrze

Działalnością dydaktyczną, naukową i badawczo-rozwojową dla przemysłu w zakresie maszyn i urządzeń górniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmuje się Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. (dawniej Katedra Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów).

Katedra o tradycji już ponad 90-letniej szkoli magistrów inżynierów mechaników oraz górników w zakresie kierunku Mechanika oraz Górnictwo i Geologia, dyplomując w specjalności maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego oraz specjalności pozyskiwanie surowców mineralnych. Ponadto szkoli inżynierów mechaników i górników na studiach zaocznych, a zatem zatrudnionych już w przemyśle. Pracownicy biorą czynny udział w prowadzeniu studium doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Dla potrzeb przemysłu prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego,
 • wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe,

Dodatkowo, w roku akademickim 2014/2015 planowane jest otwarcie trzech kolejnych kierunków studiów podyplomowych:

 • maszyny i urządzenia przeróbcze,
 • transport w górnictwie
 • maszyny i urządzenia odkrywkowe i wiertnicze.

Główne kierunki działalności naukowej Katedry to:

 • mechanizacja i automatyzacja procesów górniczych w podziemnym górnictwie węglowym, górnictwie rud miedzi, cynku i ołowiu oraz górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, siarki i surowców skalnych,
 • analiza i synteza dynamiczna oraz optymalizacja konstrukcji maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i transoprtowych,
 • eksploatacja systemów maszynowych w górnictwie,
 • projektowanie i eksploatacja przenośników taśmowych,
 • opracowanie i badania niekonwencjonalnych technik urabiania z urządzeniami nowej generacji do nich dostosowanych.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w Katedrze zgodnie ze specjalnością swoich zespołów w ramach następujących zagadnień:

 • maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego,
 • maszyny do robót ziemnych, odkrywkowych i wiertniczych,
 • maszyny i urządzenia transportowe,
 • maszyny przeróbcze i urządzenia utylizacji odpadów,
 • układy automatyki górniczej.

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie