projekt – „Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych”

Na Wydziale IMiR AGH Kraków realizowany jest obecnie projekt – „Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych”

fundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:    Konkurs 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne
Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0068/17,
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Wartość projektu: 9 957 644,85 PLN
Kwota dofinansowania dla WIMiR AGH Kraków: 1 051 996,42 PLN

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej generacji systemu posuwu górniczego wysokowydajnego kombajnu ścianowego. Powszechnie stosowany system posuwu typu Eicotrack nie jest dostosowany do mocy współczesnych kombajnów ścianowych, co w powiązaniu ze wzrostem ich siły uciągu i sztywną konstrukcją systemu Eicotrack zwiększa zużycie elementów tego systemu, powodując liczne awarie, przestoje i straty w wydobyciu. Stosując technikę wirtualnego prototypowania oraz symulacje komputerowe zostanie opracowany innowacyjny, podatny system posuwu o modułowej budowie z możliwością nadążnego dostosowywania się do nierówności ściany węglowej. Badania kinematyki pracy nowego systemu posuwu zrealizowane metodą wirtualnego prototypowania oraz analiza statyczna i dynamiczna z wykorzystaniem pakietów MES i LSDyna, pozwolą na ocenę poprawności współpracy poszczególnych elementów, ich wytrzymałości oraz trwałości. Elementy systemu posuwu zostaną wykonane przy użyciu technologii odlewania precyzyjnego. Partia doświadczalna zostanie poddana badaniom stanowiskowym a weryfikacja nowego rozwiązania nastąpi podczas badań w ścianie węglowej z zastosowaniem kombajnu ścianowego dużej mocy. Badania pozwolą potwierdzić przyjęte założenia w zakresie funkcjonalności systemu, jego przydatności oraz porównać go z systemem obecnie stosowanym. Pozytywne wyniki projektu umożliwią zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu maszyn górniczych na rynkach światowych, a jego wdrożenie podniesie efektywność wydobycia. Efektem końcowym będzie przygotowanie do produkcji elastycznego systemu posuwu wysokowydajnych kombajnów ścianowych.

fundusze europejskie

   fundusze europejskie

Model obecnie stosowanego w węglowych kombajnach ścianowych systemu posuwu typu Eicotrack (rysunek górny) i model wstępnej koncepcji proponowanego nowego, podatnego i modułowego systemu posuwu (rysunek dolny), będącego zasadniczą kwestią realizowanego projektu.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

fundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskiefundusze europejskie

funia europejska

Linki
Languages
User login